Några provklipp ur filmen: Förpackningar, varumärke och Design

Några provklipp ur filmen: Förpackningar, varumärke och Design Några provklipp ur filmen “Förpackningar, varumärke och Design. En film för småsk...

Loveroy Hela Filmen
Så vit som en snö H.e.l.a F.i.l.m.e.n’ 2001
En gång om året H.e.l.a F.i.l.m.e.n’ 2012


Några provklipp ur filmen: Förpackningar, varumärke och Design

Några provklipp ur filmen “Förpackningar, varumärke och Design.
En film för småskaliga matföretag. Vill du se hela filmen (45 min) ta kontakt via

Några provklipp ur filmen: Förpackningar, varumärke och Design

Vänliga hälsningar/ Maria Schmidt Larsson
Några provklipp ur filmen: Förpackningar, varumärke och Design

source

Några provklipp ur filmen: Förpackningar, varumärke och Design