Carry on Maratha ! केरी ऑन मराठा ! Full MARATHI movie 2016

Carry on Maratha ! केरी ऑन मराठा ! Full MARATHI movie 2016adds
Carry on Maratha ! केरी ऑन मराठा ! Full MARATHI movie 2016adds
Carry on Maratha ! केरी ऑन मराठा ! Full MARATHI movie 2016adds

Carry on Maratha ! केरी ऑन मराठा ! Full MARATHI movie 2016

Carry on Maratha ! केरी ऑन मराठा ! Full MARATHI movie 2016

Director: Sanjay Londhe

Producer: Nanda arts , Warrior brothers’ motion picture.

Executive Producer – Dishant mehta & Jitesh Upade

Music; Shail & Pritesh

DOP: Arun Prasad

Lead Cast: Gashmir Mahajani & Kashmira Kulkarni

Supporting cast: Arun nalavde, Ameen Hajee, Kareem Hajee, Kishori bhalla, Devika Dafterdar, Usha Naik, Shantanu Moghe, Omkar Kulkarni, Sameer Khandekar, Ameya Kumbhar, Sachin Deshpande

Dialogues : Hrishikesh Koli

Carry on Maratha ! केरी ऑन मराठा ! Full MARATHI movie 2016


Lyrics: Guru Thakur, Ashwini Shende, Mangesh Kangane & Hridaya Shiva

Singer: Shreya Ghoshal, Adarsh Shinde,Vaishali Bhaisne –Made & Sail Hada

Carry on Maratha ! केरी ऑन मराठा ! Full MARATHI movie 2016


Choreographer: Raju Khan, Adil sheikh, Sujit Kumar
Carry on Maratha ! केरी ऑन मराठा ! Full MARATHI movie 2016

source

Carry on Maratha ! केरी ऑन मराठा ! Full MARATHI movie 2016