• En schimpans är ingen gorilla. Men båda är apor.